ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบลวังขนาย ที่อยู่ 221 หมู่ที่1 ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110

โทรศัพท์ : 034-611353 ต่อ 22 โทรสาร : 034-611353 ต่อ 16